trafik cezası ödeme sgk borç ödeme trafik cezası ödeme

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

Zümre öğretmenler kurulu: İlköğretim okullarında aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurula verilen isimdir. Sene başında, ortasında ve sonunda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda da yapılabilir ve tutanak altına alınır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 95. madde de zümre öğretmenler kurulu ile ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.

Sitemiz Dosyalar Bölümünde Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları örnekleri mevcuttur oradan bilgisayarınıza üyelik veya başka bir şeye gerek kalmadan indirebilirsiniz. Yazımız devamında da liste halinde mevcuttur arama yapabilir ve indirebilirsiniz. Elinizde paylaşmak isteyeceğiniz dosya var ise iletişim menüsünden irtibata geçebilirsiniz.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Son Değişiklikleriyle Zümre Öğretmenler Kurulu Maddesi

Madde 95 — Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Zümre öğretmenler kurulunda:

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.

d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

g) (Ek: 2.5.2006/26156 RG) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.

ğ) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

Aynı sınıfı veya aynı dersi okutan tek bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısına gerek kalmamaktadır.

NameSizeHits
NameSizeHits
2011-2012 3. Sınıf Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı27.7 KiB142
2011-2012 3. Sınıf 2. Dönem Başı Zümre Toplantısı11.7 KiB147
5. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı13.2 KiB148
3. Sınıf 2. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı18.7 KiB153
4. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı16.9 KiB154
1. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı12.0 KiB164
2. Sınıf 2. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı34.9 KiB180

Bir önceki yazımız olan 2012 Şubat İlk Atama Sonuçları Taban Puanları başlıklı makalemizde 17 bin öğretmen atamasında minimum puanlar, 2012 öğretmen atamaları ve 2012 şubat ataması minimum puanlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Bu yazı için 2 yorum yapıldı:

  1. gokhan dedi ki:

    5. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı eklenmiştir.

  2. gokhan dedi ki:

    2011-2012 3. sınıf 2. dönem başı zümre tutanağı eklenmiştir.

Yorum Yaz

Daha fazla Eğitim, Öğretmen
2012 Şubat İlk Atama Sonuçları Taban Puanları

2006 Eylül atamlarında 81 küsür puan alarak Sözleşmeli Öğretmen olarak tercih dışı atama ile Şırnak-Uludere-Yemişli Köyüne atanmıştım. Daha sonra Aralık...

Kapat