trafik cezası ödeme sgk borç ödeme trafik cezası ödeme

Yeni Ehliyetler Nasıl Alınacak?

Yeni Ehliyetler Nasıl Alınacak?

Uzun zamandır ehliyetler değişti değişecek derken sonunda dün 20 Aralık 2013 itibari ile Resmi Gazetede yeni ehliyetlerin değiştirilmesi iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğin ilk etapta göze çarpan en güzel özelliği başvuru sonrası ehliyetinizin adrese gelecek olması.

Tabi bir çok soru işareti de mevcut, bunların başlıcaları: “sürücü olur sağlık raporu nereden alınacak? Sürücü belgesi harcı ne kadar olacak? Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve diğer kanuni paylar gibi bedellerin maliyeti ne kadar bizlere yansıyacak? bu soruların cevapları da önümüzdeki günlerde cevaplanacaktır elbette.

Birde Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelikte Milli Eğitim Bakanlığı ve belirlenen kamu kurum ve kuruluşları diyor. Bizim okulun müdür yardımcısına bir de ehliyet işini verirlerse şaşırmam 🙂

Sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi ve teslimiyle ilgili usul ve esaslar

yeni-ehliyetler

MADDE 81 – Motorlu taşıt sürücü sertifikası alanların sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri bu amaçla kurulan elektronik sistem üzerinden temin edilen bilgiler esas alınmak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır. Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilir.

Sürücü belgesinin düzenlenebilmesi için; geçerli motorlu taşıt sürücü sertifikası, adli sicil kaydı, sürücü olur sağlık raporu, sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli, diğer kanuni paylar, parmak izi, kan grubu bilgisi ile sertifika sahibinin fotoğraf ve imzası Emniyet Genel Müdürlüğünce, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden güvenli elektronik sistem üzerinden alınır ve sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sürücü belgesi merkezi sistemle kişiselleştirilerek basılır, ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.

Sürücü sertifikasının verildiği il ve ilçe esas alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulacak elektronik ortamdaki teselsül eden sıraya göre sürücü belgesi sicil numarası verilir ve bu numara sürücü belgesine de yazılır.

İkinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, güvenli elektronik sistem üzerinden alınıncaya kadar müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Motorlu taşıt sürücü sertifikasının karşılığı olan sürücü belgesine dönüştürülebilmesi için herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaat edilir.

b) Trafik tescil kuruluşuna müracaat sırasında; ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerden ilgili kurumlardan elektronik sistem üzerinden temin edilenler dışında kalan bilgi ve belgeler sürücü adayı tarafından temin ve ibraz edilir.

c) Nüfus cüzdanı/pasaport bilgileri Kimlik Paylaşımı Sistemindeki bilgilerle elektronik ortamda karşılaştırılır.

ç) Başvuru, trafik tescil kuruluşunca elektronik ortamda düzenlenen Sürücü Belgesi Müracaat Formunun (Ek-18) yetkili memur önünde imzalanması suretiyle yapılır.

d) Müracaatı alan görevli tarafından sürücü belgesi müracaat formu onaylanarak elektronik ortamda baskı merkezine gönderilir.

e) Sürücü belgesi, trafik tescil kuruluşları tarafından elektronik ortamda gönderilen bilgiler esas alınmak suretiyle, müracaatın alındığı il/ilçe tescil kuruluşlarına göre sicil numarası verilerek Emniyet Genel Müdürlüğünce merkezi olarak basılır ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adrese posta aracılığı ile gönderilir. Posta yoluyla teslim edilecek belgelerin gönderileceği adres ve teslim işlemlerine ilişkin hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Sürücü belgeleri merkezi olarak basılıp ilgililerin adresine gönderilinceye kadar geçici olarak elden teslim usulünün uygulanmasına devam edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Bu madde kapsamında beyan veya ibraz edilen bilgi ve belgeler sürücü sertifikasının geçerlilik süresi kadar geçerli olup gerektiğinde bu bilgi ve belgelerin doğruluğu araştırılabilir. Verilen bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü ve devamı maddeleri gereğince işlem yapılır.

HERKESİN YENİ EHLİYETİ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN 🙂

Bir önceki yazımız olan Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz Etme başlıklı makalemizde kaza tespit tutanağı sorgulama, kaza tespit tutanağına itiraz nasıl edilir ve tramer itirazı nasıl yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz

Daha fazla Genel
Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz Etme

Sitemizde yazdığımız bir çok konu hakkında takipçilerimizden sorular gelmektedir bunların başlıcalarından birisi de Kaza Tespit Tutanağı ve tutulan tutanağa verilen...

Kapat