trafik cezası ödeme sgk borç ödeme trafik cezası ödeme

MEB’den sınıfta kalan öğrenciler için sınav hakkı

MEB’den sınıfta kalan öğrenciler için sınav hakkı

MEB’den yeni genelge, ortaöğretim kurumlarında ders kesimini takiben yapılan Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları tamamlanmıştır. Ancak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre az da olsa bazı öğrencilerin sınavlarda istenilen başarıyı elde edemedikleri anlaşılmıştır bu öğrenciler için tekrar sınav hakkı verilecektir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.OGM.0.04.00.00.010.06.00/ 20078 08 /08/2012

Konu : Sınav

GENELGE 2012 / 34

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği.

İlgi Yönetmeliğin 41 inci maddesi gereğince; ortaöğretim kurumlarında ders kesimini takiben yapılan Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları tamamlanmıştır. Ancak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre az da olsa bazı öğrencilerin sınavlarda istenilen başarıyı elde edemedikleri anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 2011-2012 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlığımıza bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında;

1- Eylül ayında yapılacak olan sorumluluk sınavı döneminde; önceki yıllardan sorumlu olunan derslerin yanı sıra,ders kesiminde gerçekleştirilen ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle sınıf geçip geçmediklerine bakılmaksızın öğrencilerin bu öğretim yılında öğrenim gördükleri sınıfta başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava alınmaları,

2- Sınava girilecek derslerin 13-24 Ağustos 2012 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından dilekçe ile okulmüdürlüğüne bildirilmesi,

3- Sınav programının sınav döneminin başlangıcından önce ilan edilmesi,

4- Sınavların ilgi Yönetmelik gereği Eylül ayının ilk haftasında yapılacak olan sorumluluk sınavı dönemindeyapılması,

5- İhtiyaç duyulması halinde sınavların Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılması, busürenin de yetersiz olduğu durumlarda Eylül ayının ilk haftasını takip eden haftanın da sınavlar için kullanılmasıancak, bir öğrencinin aynı günde gireceği sınav sayısının 3’ü geçmemesi,

6- İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşmesi sebebiyle, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ders kesimi veya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle okulla ilişiği kesilen öğrencilerden; bu Genelge kapsamındayapılacak sınavdan yararlanmak isteyenlerin bulunması halinde başvuru tarihlerinde tekrar eski okullarınakayıtlarının yapılarak, sınava girecekleri derslere ait müracaatların alınması,

7- Sınav takvimi hazırlanırken; 2012-ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve bu Genelge kapsamında sınava girecek öğrencilerin durumlarının öncelikle dikkate alınması,

8- Sınavların yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için okul müdürlüklerince öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması,

9- Konuyla ilgili valiliklerce her türlü tedbirin alınması hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer DİNÇER
Bakan

Bir önceki yazımız olan 2012 İl Dışı Atama Sonuçları başlıklı makalemizde 2012 il dışı, 2012 il dışı atama ne zaman ve 2012 il dışı atamalar hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: , ,

Yorum Yaz

Daha fazla Eğitim
2012 İl Dışı Atama Sonuçları

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ve onay süreci 30 Temmuz–06 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılmıştı. Kılavuza göre  Atamalardan sonraki süreçte il...

Kapat