trafik cezası ödeme sgk borç ödeme trafik cezası ödeme

Araç alım-satım noter masrafları-2011 yılı noterlik ücretleri

Araç alım-satım noter masrafları-2011 yılı noterlik ücretleri

Geçmiş yıllarda araç alım satımlarında notere gider tonla para verirdik alım-satıma. Bilgiler sisteme elle işlenir ona göre işlemler yapılırdı. İlk aldığım arabaya 9500 lira para verip noterde 300 lira alım-satım için para vermek çok acı gelmişti. mayıs 2010’dan itibaren değişen sistemle birlikte noterliklerde buluna online sistemle yapılmaya başlandı. Bu şekilde alım satımda yaşanan dolandırıcılıklarında önüne bir nebze geçilmiş oldu. Araç alım satımında yaşanan olaylardan daha önce bahsetmiştik.

Online sisteme sadece alıcı ve satıcının T.C kimlik numaralarını, aracın tescil bilgilerini girmek yeterli oluyor anında karşınıza tüm bilgiler çıkıyor. Sistemin satışa izin verebilmesi için araç üzerinde haciz, mtv borcu, trafik cezası gibi kısıtlayıcıların olmaması gerekiyor yoksa sistem satışa izin vermiyor. Bu aşamadan sonra bir sıkıntı yok ise 3-4 dakika içinde işleminiz gerçekleşmiş araç yeni sahibinin üzerine tescil edilmiş oluyor.

Noterin tahsil ettiği noterlik ücretinin içerisinde tescil masrafı da alınıyor ve aracın ruhsatı alıcının talebine göre isterse derhal trafik şubesinden elden teslim alınıyor; isterse adresine posta ile gönderiliyor. Posta ile ulaştırılmasını isteyen alıcılar 5 lira daha fazla vererek bu haktan yararlanıyorlar.

Asıl merak edilen husus ise noterlik ücreti markası fiyatı fark etmeksizin  70 lira, eğer plakanızın da değişmesi gerekiyorsa bu ücret 130 liraya çıkıyor.

Aldığınız-sattığınız araçlar hayırlı olsun.

 2011 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter ücreti:

Madde 1 – Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 2.12-TL. dan az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0.5-KR’nın ) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti :

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 96.35 -TL. düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti :

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 2.88-TL. yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti :

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103. maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 24.12-TL. çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti :

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 2.88-TL. ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti :

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 92-KR. tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti :

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 6.74-TL. ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti :

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın yüzde onu oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2.44-TL. ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2.44-TL. ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2.44-TL. ücret alınır.

Defter onaylama ücreti :

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 92-KR., yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 34-KR. onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 34-KR. ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 34-KR. ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti :

Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 92-KR. bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği :

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 11.56-TL. yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 106.04-TL. yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti :

Madde 12 – Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 65-KR. aracılık ücreti alır.

Yürürlük tarihi :

Madde 13 – Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren uygulanır.

Bir önceki yazımız olan Online Trafik Cezası Sorgulama-Ödeme, MTV Sorgulama-Ödeme Resimli Anlatım başlıklı makalemizde motorlu taşıtlar vergisi sorgulama, MTV ödeme ve online ceza sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: , , , ,

Yorum Yaz

Daha fazla Genel, Otomobil
Online Trafik Cezası Sorgulama-Ödeme, MTV Sorgulama-Ödeme Resimli Anlatım

Motorlu Taşıtlar Vergisini ve Sisteme işlemiş trafik cezanızın bankaya ya da postaneye gitmeden online olarak ödemek çok kolay. MTV ödeme...

Kapat