trafik cezası ödeme sgk borç ödeme trafik cezası ödeme

4+4+4 yasa tasarısında Mecliste kabul edilen maddeler

4+4+4 yasa tasarısında Mecliste kabul edilen maddeler

12 yıllık kademeli eğitim kabul edildi. Zorunlu eğitim yaşı 6 olarak kabul edilirken, mecburî ilköğretim çağı 5 yaşın eylül ayının sonunda başlayacak, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda bitecek. 28 Şubat sürecinde uygulamaya konulan 8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulaması da kaldırıldı. Bunun yerine ilkokul ve ortaokul uygulaması kabul edildi. 14. maddeye göre ise meslek lisesi mezunlarına üniversite giriş sınavında verilmesi öngörülen yüzde 4’lük ek puan tamamen kaldırıldı.

1. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubunu kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yıl sonu biter.

2. İlköğretim; 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ve ortaokuldan oluşur.

3. İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokulların bağımsız kurulması esastır. Ancak şartlara göre liselerle de kurulabilir.

4. Büyüklüğüne’ ibaresi ‘ilkokul ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne’ şeklinde değiştirildi.

5. Gelirler, il özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, bina, bakım, onarımı ve diğerihtiyaçlarının karşılanması için de kullanılır.

6. İlköğretim 5,6,7 ve 8. sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlar.

7. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılınEylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.

8. İlköğretim; ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulacak. Ancak imkan ve şartlara göre, ilkokul, ortaokul veya liselerle birlikte de kurulabilir.

9. “İlköğretim kurumları; 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile 4 yıl süreli ve zorunlu farklı programlar arasında tercih imkanı veren okullar imam-hatip okullarından oluşur. Ortaokul ve liselerde Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, seçmeli ders olarak okutulur.

10. “Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, 4 yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.

11. Zorunlu ortaöğretim 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Bakanlar Kurulu uygulamayı bir eğitim-öğretim yılı ertelemeye yetkilidir.

12. Mesleki Eğitim Kanununun 18. maddesinde yer alan “yüzde onundan fazla” ibaresi madde metninden çıkarıldı.

13. ‘8 yıllık kesintisiz ilköğretim’ ibaresi ‘ilköğretim ve ortaöğretim’ şeklinde değiştirildi.

14. Meslek lisesi mezunlarına üniversite giriş sınavında verilmesi öngörülen yüzde 4’lük ek puan tamamen kaldırıldı.

Bakalım neler getirecek bu yeni uygulama.

kaynak: memurlar.net

Bir önceki yazımız olan YGS Sınava Giriş Belgeleri Hazır başlıklı makalemizde ygs giriş belgesi, ygs sınav giriş belgesi ve ygs sınav giriş belgesi çıkartma hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz

Daha fazla Eğitim, Güncel, Öğretmen
657 Devlet Memuru Kanunu Değişiyor

Kamuda çalışanları yakından ilgilendiren 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununda büyük değişikliklere gidiliyor. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde devam...

Kapat