trafik cezası ödeme sgk borç ödeme trafik cezası ödeme

1 Nisan’da yürürlüğe girecek oto sigortaları kanunu

1 Nisan’da yürürlüğe girecek oto sigortaları kanunu

Son dönemde trafik sigortaları ve kasko sigortaları hakkında bir çok yalan yanlış bilgi dolaşmakta ve bu da bilgi kirliliğine yol açmaktaydı. Bir gerçek varki artık eskisi gibi fiyatlar alamayacağımız ve sistemin oturana kadar çok sıkıntılar yaşayacağımızdır.

1 Nisan’da başlayacak olan yeni düzenleme de bir çok seçenek olacak benden tavsiye poliçenizi iyice okuyarak haklarınızı ve poliçe kapsamını iyi öğrenin. Toplum olarak genelde imzaladığımız sözleşmeleri pek okumayız.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ’NDEN OTO SİGORTALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

kasko-trafik-sigortasiKasko sigortası genel şartları Hazine Müsteşarlığı’nın yaptığı düzenleme ile 1 Nisan 2013 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.  Düzenlemelerin bir kısmı, 1 Temmuz 2012‘de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılması gereken değişikliklerdir. Değişikliklerin bir kısmı ise, tüketici lehine getirilen düzenlemelerdir. Lehte yapılan bu düzenlemeleri;

-Ürün içeriğinin belirlenerek 4 ana ürün şeklinde kasko poliçesinin oluşturulması,

-Poliçe üzerine sigorta bedelinin yazılmayarak hasar anında eksik sigorta uygulanmaması,

-Hasar anında aracın rayiç bedelinin tespitinde, hangi kurumun değerlerinin referans alınacağının poliçe üzerinde belirtilmesi,

-Onarımın sigorta şirketinin mi yoksa sigortalının mı istediği serviste yapılacağı ile orijinal parça veya eşdeğer parça kullanımının poliçe üzerinde belirtilmesi,

şeklinde sıralayabiliriz.

Sigortalıların satın almış olduğu ürünü daha net anlaması ve diğer sigorta şirketlerinin ürünleri ile kolaylıkla karşılaştırabilmesi adına, tek tip poliçe şablonu belirlenmiş olup farklı içerikli kasko poliçeleri için, Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam kasko ayırımına gidilmiş ve ürün isminin 16 punto ile poliçeye yazılması şartı getirilmiştir.

Bu düzenlemelerle, sigortalılarımız, hasar anında alabilecekleri hizmetin niteliğini kasko poliçesini alırken belirleme imkanına sahip olmuşlardır.

Bu düzenlemenin kasko primlerini %50 civarında artıracağı iddiası dayanaksızdır. Zira, farklı içerikteki ürünler sigorta şirketlerince vatandaşın tercihine hali hazırda sunulmakta olup, bu ürünlerin prim tutarları içeriğine göre farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda, bir önceki poliçe içeriği ile benzer bir poliçenin yeni dönemde tercih edilmesi durumunda prim seviyesinde önemli bir değişiklik beklenmemekte olup, poliçe içeriğinin daraltılması veya genişletilmesi halinde ödenecek prim tutarı da doğal olarak azalıp artabilecektir.

Kamuoyunu yanıltan bir diğer konu ise, düzenlemeyle birlikte primlerin şirketlerce serbestçe tayin edilebilir hale geleceği ve bunun da primleri yukarı çekeceği yönündeki yorumlardır. Kasko sigortası primleri 20 yılı aşkın süredir, trafik sigortası primleri de 1 Temmuz 2008 tarihinden bu yana serbestçe sigorta şirketleri tarafından belirlenmekte olup, düzenleme bu anlamda bir yenilik getirmemektedir. Bu vesile ile belirtmek isteriz ki, devlet tarafından kontrol edilen tarife rejiminin terk edilerek primlerin serbestçe belirlendiği serbest tarife sistemine geçiş, rekabeti ve ciddi prim düşüşlerini de beraberinde getirmiştir. Bu anlamda rekabete açık olan sistemler, her halükarda tüketicinin yararınadır.

Diğer taraftan, yine basında yer alan ve on kata vardığı iddia edilen trafik sigortası prim yükselişine ilişkin haberler de gerçek dışıdır. Sigorta sektöründe trafik branşında teminat veren 30 şirket bulunmakta olup, her birinin fiyatları da birbirinden farklılık arz etmektedir. Sigorta şirketleri tarifelerini oluştururken, sürücü yaşı, araç türü ve araç yaşı, ehliyet yaşı, bulunduğu il veya ilçe, önceki yıllarda kaza yapıp yapmadığı ve ödenen hasar miktarı gibi bir çok kriter kullanmaktadır. Özellikle son yıl veya yıllarda tazminata sebebiyet vermeyen araçlara indirim uygulanırken, tazminata sebebiyet verenlerin ise primleri artırılarak maliyet, sisteme dahil olan kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Bunun aksi bir uygulamaya gidilmesi halinde, hiç kaza yapmayan araç ile bir sene içerisinde on kaza yapan aracın birbirinden hiçbir farkı kalmayacaktır. Bu durum öncelikle aracını kurallara uygun ve dikkatli kullanan, herhangi bir hasara yol açmayan araç sahiplerine büyük bir haksızlık olacaktır.

Sigorta sistemi, primlerin bir havuza toplanarak bir fon oluşturulması ve ortaya çıkan zararların poliçe şartları kapsamında bu fondan karşılanması üzerine kurulmuştur. Dünya genelinde olduğu üzere, fondan aşırı faydalananlar ile çok az faydalanan hatta hiç faydalanmamış kişilerin havuza aynı katkıyı yapmaları gerek sigorta tekniği ve gerek adalet kavramları ile bağdaşmamaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; 1 Nisan 2013 tarihine yürürlüğe girecek kasko sigortası genel şartlarındaki düzenlemelerin sigortalıların lehine olduğunu, sigorta şirketlerinin uzun zamandır primleri serbestçe belirlemekte olduğunu; son yapılan düzenlemelerin doğrudan primleri artırıcı bir etki yaratmayacağını; kazaya karışmayan sürücü ile özellikle sık sık kaza yapan sürücüyü ayırabilmek ve kusurlu sürücünün maliyetini kusursuz sürücüye yüklememek adına, aynı araç türündeki farklı araçlardan farklı primlerin talep edilebileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bir önceki yazımız olan Opel Yeni Astra Sedan Kampanyası başlıklı makalemizde astra sedan kampanyası, opel kampanyası faiz oranları ve yeni astra sedan kampanya hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz

Daha fazla Otomobil
Opel Yeni Astra Sedan Kampanyası

Opel'in son dönem ilgi çekici araçlarından olan Opel Astra Yeni Sedan tasarım özellikleri ile dikkat çekmişti. daha çok kullanıcıya ulaşmak...

Kapat